Norwegian Armed Forces

vargr

Member
Sep 1, 2021
59
87
Norway

Skip to the bottom for my synopsis of what's written in this article (in English).

...

Når ny teknologi møter Hæren​

Det siste av nyvinninger ble vist frem under årets teknologidager på Rena. – Fremtidens teknologi vil gi muligheter bortenfor vår fatteevne, mener sjefen for Hærens våpenskole.Den 1. og 2. september arrangerte Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI), i samarbeid med Hærens våpenskole og Brigade Nord teknologidager på Rena leir for å vise frem det nyeste innenfor droneteknologi, radio, skjermer, programvare, ammunisjon og bekledning. Hæren moderniseres hele tiden, og teknologidagene er viktig for Hæren og det moderne Forsvaret.

På oppstillingsplassen på Rena var det oppvisning av radiostyrte biler som kan komme seg kjapt frem i ulendt terreng for å innhente informasjon. Forsvarets forskningsinstitutt hadde tatt med seg en robothund som fikk mye oppmerksomhet.


Teknologidagene 1.–2. september på Rena leir. Forsvarets forskningsinstitutt viste frem en robothund.

Brigader Lars Magnus Huse mener at teknologi påvirker Hæren i stor grad.

– For det første påvirker teknologien hvordan motstanderen vil opptre overfor oss. Deretter vil teknologien påvirke hvordan vi skal opptre for å hindre motstanderen i å lykkes. Vi må kjenne og forstå vår motstander, blant annet om de har en teknologisk fordel eller ulempe, sier Huse og legger til:

– Basert på det, må vi kontinuerlig tilpasse hvordan vi opererer og utnytter våre kampsystemer. Slik kan vi angripe motstanderens svake sider, samtidig som vi utnytter våre sterke teknologiske sider.Gode skjermer, radio og programvare er gunstig for at soldater i Hæren skal få best mulig trening. Dette gjelder fra kommunikasjon med andre avdelinger, og kan som et eksempel være aktuelt for bakkemannskaper fra Hæren som skal kommunisere med fly eller skip.

Et moderne forsvar​

Artilleribataljonen, Telemark bataljon og Ingeniørbataljonen hadde møtt opp med hovedmateriellet sitt. Et moderne forsvar inneholder også en stor del av overvåking, og droneteknologi var en stor del av årets teknologidager.

I dag har økt tilgjengelighet på avansert teknologi utfordret vårt og resten av Vestens millitærteknologiske overtak. Vesten kan ikke lenger «hvile på» at vi er teknologisk overlegne. Vi må derfor evne å bruke det vi har så effektivt som mulig.Selv om teknologien gir muligheter, har den også begrensinger. Det kan være situasjoner hvor det vil være mer riktig å velge en lavteknologisk tilnærming. For Hæren er det også viktig å vite når teknologien gir en fordel, og når kartet og kompasset er bedre enn GPS.

– Hva tenker du om teknologiutviklingen i Hæren?

– Utvikling innenfor informasjonsteknologi viser et stort potensial for effektiviseringen av blant annet sensorer, effektorer og beslutningsstøttesystemer. Flere sensorer med forbedret evne til å lokalisere og identifisere mål gir oss potensielt en helt annen sensorflate enn tidligere. Målene sensoren identifiserer må vi få distribuert til en kommandoplass eller sjef som kan en beslutning på hva vi skal gjøre med målet. Deretter må vi hurtig påføre den effekten vi ønsker å skape, sier brigader Huse.Dette er bare ett felt hvor det er et potensial. Tilsvarende er også gjeldende for eksempel for ammunisjon og våpensystemer, sier Huse.

– På mange måter har vi her kommet langt i Hæren. Dagens digitaliserte stridsvogner av typen CV-90 er et eksempel hvor teknologien har gitt oss en avansert kampplattform. Jeg opplever i Hæren en stor iver etter å finne gode løsninger for å ta det maksimale ut av de plattformer og systemer vi har, sier han.

Ifølge Huse er personellet teknologisk interessert og utålmodige etter å finne best mulig løsninger.

– Samtidig kan vi for fortsatt strekke oss lenger. Vår evne til å være innovative fordrer at vi forstår teknologiens muligheter og begrensinger. Teknologidagene bidrar til å skape denne forståelsen.

– Hva tror du er det neste vi kommer til å se av teknologi i bruk?

Den teknologiske utviklingen går stadig hurtigere, ofte drevet av kommersielle aktører i samme grad som tidligere av det militære. Det gjør at endringer skjer raskt, drevet av andre krefter enn oss. Fremtidig teknologi vil gi muligheter som ligger bortenfor vår fatteevne. Hva som er det neste, er derfor vanskelig å forutsi, sier Huse.

Han legger til at informasjon, cyber og Space er relativt nye domener, og som preger dagens samfunn.

– Jeg tror derfor vi kommer til å få stadige nye teknologiske løsninger innenfor disse områdene. Konkret tror jeg vi kommer til å se mye innenfor informasjonsoverføring og -behandling. Vi kommer til å kunne sende mer informasjon raskere og lengre enn i dag. Samtidig kommer vi til å få hjelp til å behandle store mengder av informasjon ved bruk av eksempelvis kunstig intelligens. I tillegg tror jeg vi kommer til å ta i bruk mer og mer teknologibaserte utdanningssystemer i måten vi trener og øver på.

...

Alright, I realize that's probably gibberish to most, if not all of you attempting to read it (and don't even try Google Translate or any other translator, they're trash at Norwegian), so here's the gist of it.

  • The Norwegian military is investing a great deal into unmanned systems for recon and generalist duties.
  • Further investments will be made into networked command and control systems to better streamline operations.
  • Investments in AI and VR will enable realistic training in scenarios the Norwegian military can't currently simulate.
  • Hypersonic artillery shells. F*** yeah. Also Norway and the US are co-developing future hypersonic missiles.
  • Further investments are being made to develop AI systems and train personnel for cyberwarfare operations. Norway currently employs upwards of 5000 soldiers for cyber ops.
 

vargr

Member
Sep 1, 2021
59
87
Norway
Gone in Afghanistan, but going strong in Iraq....

The P-8 is coming along nicely.The 333 Squadron began in WWII flying PBY-5s.Vingtor will be the name of the first Norwegian P-8. The second will be Viking and the third Ulubrand. These were historical names of Norwegian ASW PBY-5s during WWII when the RNoAF was based in Scotland. The fourth and fifth P-8 will be named Hugin and Munin, Odin's ravens. These are the names of two of the DA-20 electronic warfare aircraft the P-8 will replace.
 

vargr

Member
Sep 1, 2021
59
87
Norway
German frigate Sachsen Anhalt visits Olso. Really gorgeous ship.They didn't let me onboard for a tour:(.

They show cool locations of Norway in ads and when joined get deployed in pit fires of iraq or syria.

Lol, yeah kind of:LOL:. I got sent to Mali, Poland, Iraq, Afghanistan, Sudan, Libya, Bosnia and a couple other places I can't talk about. Not exactly prime vacation destinations.

I didn't join the military to waltz around Norway though or see the sights. I live here, I can do that in my spare time. I joined knowing I'd likely end up in some crappy North African or Asian/Middle Eastern hole.
 

vargr

Member
Sep 1, 2021
59
87
Norway
Scandinavian Airlines (SAS) practicing air evacuations alongside military doctors. During the Afghan evac SAS was an integral part of the withdrawal so practicing with civil airlines is a highly relevant an necessary exercise.

 
  • Like
Reactions: Gautam